// you’re reading...

Genetyka

Inżynieria genetyczna

Inżynieria genetyczna jest nową dziedziną nauki bazującą na genetyce i biologii molekularnej. Zajmuje się ona wykorzystaniem praktycznym genetyki np. w celu wynalezienia szczepionek genetycznych, nowych środków ochrony roślin czy tworzeniu genetycznie modyfikowanych roślin i zwierząt. Jest to dziedzina bardzo dynamicznie rozwijająca się, będąca najprawdopodobniej w przyszłości podstawową dziedziną badawczą, ponieważ daje praktycznie nieograniczone możliwości manipulowania dowolnym aspektem elementów ożywionych i nieożywionych. Inżynieria genetyczna jest nowym obliczem biologii, bazującym na poziomie molekularnym. Daje możliwość nie tylko tworzenia nowych struktur, kombinacji, genów czy całych organizmów, ale umożliwia także poznanie fizjologii i mechanizmów funkcjonujących w zdrowych organizmach oraz w stanach chorobowych, przez co umożliwia opracowanie skutecznych środków zwalczania chorób. Inżynieria genetycznie niesie olbrzymi potencjał rozwoju.  Musi się to odbywać równolegle z uświadamianiem całej ludzkości na temat bezpieczeństwa stosowanych przez nią metod. Nie można bowiem dopuścić do tego, co się dzieje obecnie.Naukowcy produkują bezpieczne i sprawdzone rośliny modyfikowane genetycznie, mających  przewagę nad tradycyjnymi roślinami, a ludzie boją się je uprawiać i stosują zakazy prawne do tego. Strach przez GMO (organizmy modyfikowane genetycznie) wynika jedynie z nieznajomości tematu i funkcjonowania mitów niemających nic wspólnego z nauką. Dlatego też należy rozpowszechnić temu inżynierii genetyczne i zachęcać ludzi do “próbowania nowego”.